Easymove - Veiligheid en privacyWordt er veilig omgegaan met mijn inloggegevens?

De inloggegevens van uw oude en nieuwe e-mailomgeving bewaart Easymove tijdens de verhuizing. Nadat de verhuizing is voltooid, worden de inloggegevens automatisch verwijderd.


Wordt mijn data via een beveiligde verbinding (SSL) verhuisd?

Ja, als zowel de oude als de nieuwe e-mailomgeving dit ondersteunen, wordt er altijd gebruik gemaakt van een SSL-beveiligde verbinding voor de migratie.


Slaat Easymove mijn e-mail ergens op?

Nee, Easymove slaat uw e-mail niet op. Uw e-mail wordt één op één gekopieerd naar uw nieuwe omgeving.


Blijft mijn mailbox op de oude omgeving staan?

Ja, Easymove kopieert de mailbox van uw oude naar uw nieuwe e-mailomgeving. Uw oude mailbox blijft na de verhuizing dus nog op uw oude omgeving staan.