Meer dan 15 jaar betrouwbare webhosting
Live support, altijd bereikbaar
Al 1,1 miljoen domeinnamen geregistreerd
Verkozen tot de snelste webhoster

Opzeggen en verlengen


Je betaalt je producten en diensten jaarlijks vooruit. Daarom ontvang je ieder jaar een factuur van ons. Je kunt de diensten die je afneemt altijd opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand.


1. Je bent klant geworden voor 1 december 2011

Je overeenkomst is conform onze Algemene Voorwaarden verlengd voor onbepaalde tijd. Wil je opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van één maand. Na je opzegging ontvang je op jouw verzoek een creditfactuur voor de teveel berekende kosten. Je betaalt dan alleen nog voor de maanden dat je de dienst hebt afgenomen.

Hierbij nemen we in acht dat we op het moment van de jaarlijkse facturering 50% van onze domeinnaamkosten (registratie-, systeem- en overheadkosten) maken. Bij een per directe opzegging na de factuurdatum rekenen we daarom deze 50% in ieder geval aan je door. De resterende 50% verdelen we evenredig over de resterende 11 maanden. De kosten van je hostingpakket worden evenredig door 12 maanden gedeeld.


2. Je bent klant geworden op of na 1 december 2011

Ben je klant bij ons geworden op of na 1 december 2011, dan heb je bij je bestelling een vinkje gezet waarmee je verklaart akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en ons expliciet opdracht geeft om je contract elk jaar met één jaar te verlengen. Wil je opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van een maand zonder recht op restitutie.

Je ontvangt circa twee maanden voor de factuurdatum een vooraankondiging van ons. Zo kun je vooraf al kiezen of je je diensten wilt voortzetten.