CHMOD / CHMOD-commando

Wat is CHMOD?

De meest gebruikte webservers beveiligen standaard alle bestanden. De eigenaar kan deze beveiliging veranderen. We noemen dit de rechten (permissies) van de eigenaar. Je wijzigt de rechten met het CHMOD-commando.

CHMOD-commando bij Yourhosting

Heb je het CHMOD-commando nodig voor een bepaald script? Met deze calculator vind je het juiste commando:

Permission Owner Group Other CHMOD
Read  
Write  
Execute  
Octal: =
Symbolic: =
 

Implementatie van een CHMOD-commando:

Om een directory of bestand van rechten te veranderen, klik je in je FTP-programma rechts op de bestanden (of de map) die je wilt wijzigen. Met 'Change File Attributes' of 'CHMOD' krijg je een scherm te zien dat lijkt op bovenstaand blok.

Uitleg CHMOD:

Met het commando CHMOD kun je de rechten van een bestand of directory instellen.

De meest gangbare formats voor CHMOD zijn:

  • CHMOD 644 - standaard voor alle bestanden.
  • CHMOD 755 - voor uitvoerbare (CGI) bestanden.

Je kunt zelf als volgt "uitrekenen" welke CHMOD je bestand nodig heeft:

  • Voor een uitvoerbaar bestand: +1
  • Voor een schrijfbaar bestand: +2
  • Voor een leesbaar bestand: +4
  • Het eerste getal staat voor "owner" (jijzelf).
  • Het tweede getal staat voor "group" (waar jij en alle andere klanten lid van zijn).
  • Het derde getal staat voor "world" (de rest, de wereld).

Een voorbeeld:

  • Je wilt zelf het bestand kunnen lezen en aanpassen, bezoekers kunnen alleen je tekst lezen: chmod 644 bestand.ext
  • Je wilt zelf het bestand kunnen lezen aanpassen en uitvoeren, bezoekers kunnen alleen lezen en uitvoeren: chmod 755 bestand.ext