• 15 jaar ervaring
 • Persoonlijke support
 • 160.000 tevreden klanten

Privacy Policy Your Hosting B.V.

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Your Hosting B.V. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Your Hosting B.V. voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft haar verwerkingen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer 1471391.

Artikel 2: Verzamelde gegevens

Your Hosting B.V. verwerkt je persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van Your Hosting B.V. afneemt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen en factureren van onze diensten;
 • afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
 • opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
 • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
 • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
  • Daarnaast vragen wij je om gegevens over je werk, functie, leeftijd en interesses.

   Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

   Ten slotte leggen wij informatie vast over het gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

   Onder het vastleggen van informatie over je gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door jou bezochte pagina's, de tijd die je op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar je vandaan komt en de pagina's die je heeft bezocht.

   Your Hosting B.V., zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

   Artikel 3: Cookies

   Zie onze Cookie policy.

   Artikel 4: Inzage en correctie

   Je mag de gegevens die Your Hosting B.V. over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

   Je hebt het recht Your Hosting B.V. te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, Your Hosting B.V. zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Your Hosting B.V. en uw privacybelang en zal je, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat je van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

   Je kunt je eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen op 'Mijn Account'.

   Artikel 5: Overdracht onderneming

   Bij de verdere groei en ontwikkeling van Your Hosting B.V., kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

   Artikel 6: Doorgifte naar landen buiten de EU

   Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat je gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

   Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

   Artikel 7: Wijzigingen

   Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Prijzen excl. btw tenzij expliciet anders aangegeven © 2018

Prijzen incl. btw tenzij expliciet anders aangegeven © 2018